Visit Bosnia

Visit Bosnia

0 reviews

Rafting Tarom iz Budve

D11 – Rafting rijekom Tarom iz Budve

0 reviews

Tara rafting iz Kotora

D10 – Rafting rijekom Tarom iz Kotora

0 reviews

Tara rafting kamp Encijan - Kanjon Tare

D1 – Dan za rafting rijekom Tarom

0 reviews

Tara rafting camp Encijan - Tara Canyon

Aranzman A10 – Kanjon rijeke Tare i NP Sutjeska ( 5 dana/ 4 noći )

0 reviews

Tara rafting camp Encijan - Tara Canyon

Aranžman A9 – Vikend na rijeci Tari ( 3 dana / 2 noći )

0 reviews

Tara rafting camp Encijan - Tara Canyon

Aranžman A6 – Vranovina i rafting rijekom Tarom ( 3 dana / 2 noćenja )

0 reviews

Tara rafting camp Encijan - Tara Canyon

Aranžman A5 – Cijeli tok rijeke Tare ( 3 dana/ 2 noći )

0 reviews

Tara rafting camp Encijan - Tara Canyon

Aranžman A4 – Ekspedicija kroz cijeli kanjon Tare ( 4 dana/ 3 noći )

0 reviews

Tara rafting camp Encijan - Tara Canyon

Aranžman A3 – Prašuma Perućica i rafting rijekom Tarom (3 dana / 2 noći)

0 reviews